Pravilnik o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti opisuje, kako in kdaj bomo zbirali, obdelovali in delili informacije, ki smo jih pridobili z uporabo naših storitev na spletni strani www.kamere.si.

Upravljavec

Uradno ime podjetja:  LOOP SKUPINA d.o.o.
Sedež podjetja: Cesta XIV. divizije 51, 2000 Maribor, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Darko Novak

Informacije, ki jih zbiramo

Da bi lahko izpolnili vaše naročilo, nam morate posredovati določene podatke, kot so vaše ime, naslov e-pošte, poštni naslov, podatke o plačilu in podrobnosti o izdelku, ki ga naročate.

Zakaj potrebujemo vaše podatke in kako jih uporabljamo

Za zbiranje, obdelavo in deljenje vaših podatkov imamo več pravnih podlag. Med njimi so tudi:

 • zagotavljanje naših storitev – vaše podatke uporabljamo za izpolnitev vašega naročila, reševanje sporov ter zagotavljanje podpore strankam;
 • pritrdilno soglasje, ki ste ga podalinpr. s prijavo na naš poštni seznam in galahko kadarkoli prekličete;
 • po potrebi zaizpolnjevanje pravnih obveznosti, sodnih nalogov ali navodil pravnih zahtevkov, npr.hranjenje informacij o vaših nakupih, če tako zahteva davčna zakonodaja;

in

 • po potrebi za naše legitimne interese (npr. nudenje in izboljševanje naših storitev), če le-ti ne kratijo vaših pravic ali interesov. Vaše podatke uporabljamo za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali, in iz našega legitimnegainteresa za izboljšanje lastnih storitev;

Izmenjava in razkrivanje informacij

Podatki o naših strankah so pomembni za naše podjetje. Vaše osebne podatke delimo iz zelo omejenih razlogov in v zelo omejenih okoliščinah, ki so navedeni spodaj:

 • ponudniki storitev

Opravljanje nekaterih funkcij ter storitev našega podjetja zaupamo kredibilnim tretjim strankam, npr. dostavnim podjetjem. Vaše osebne podatke bomodelili z našimi partnerji le v obsegu, ki je potreben za izvajanje teh storitev.

 • upoštevanje zakonodaje

Vaše podatke lahko zbiramo, obdelujemo, hranimo in delimo, če v dobri veri verjamemo, da smo upravičeni:

 1. odgovoriti na pravni zahtevek ali zahtevo vlade;
 2. uveljavljati naše sporazume, pogoje in pravila;
 3. preprečiti, preiskovati in obravnavati goljufije ter druge nezakonite dejavnosti in varnostna ali tehnična vprašanja;
 4. zaščititi pravice, lastnino in varnost svojih strank ali drugih.

Hranjenje podatkov

Vaše osebne podatke hranimo samo toliko časa, kolikor je potrebno, da vam zagotovimo svoje storitve, in kot je opisano v našem Pravilniku o zasebnosti. Vendar smo te podatke morda dolžni hraniti dljezaradi zakonskih in regulativnih obveznosti, reševanja sporov in uveljavljanja našihsporazumov. V splošnem hranimovaše podatke za časovno obdobje štirih (4) let.

Prenos osebnih podatkov izven EU

Vaše podatke lahko shranjujemo in obdelujemo s strani drugih ponudnikov internetnega gostovanja v EU. Zaradi tega so lahko vaši osebni podatki preneseni v jurisdikcijo, v kateri veljajo različni zakoni o varovanju podatkov in vladnih nadzornih predpisih kot v vaši jurisdikciji. Ob prenosu vaših podatkov izven EU, se zanašamo na PrivacyShield kot na pravno podlago za prenos, saj ima Google CloudcertifikatPrivacyShield.

Vaše pravice

Če prebivate na določenih ozemljih, vključno z EU, imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki mnoge pravice. Čeprav nekatere od teh pravic veljajo na splošno, določene pravice veljajo samo v določenih omejenih primerih. Te pravice so opisane spodaj:

 • Dostop
  Lahko imate pravico do dostopa in do prejemanja kopije osebnih podatkov, ki jih o vas hranimo, tako da se s pomočjo spodaj navedenih kontaktnih informacij obrnete na nas.
 • Sprememba, omejitev in izbris
  Lahko imate tudi pravico do spreminjanja, omejitveuporabe ali izbrisa vaših osebnih podatkov. Razen v izjemnih okoliščinah (npr. ko smo podatke zakonsko obvezani hraniti), bomo načeloma podatke izbrisali na vašo prošnjo
 • Ugovor
  Lahko ugovarjate:
  – obdelavi nekaterih vaših osebnih podatkov na podlagi naših legitimnih interesov
  – prejemanju naših tržnih sporočil kljub vašemu poprejšnjemuizrecnemu soglasju k prejemanju le-teh. V takih primerih bomovaše osebne podatkeizbrisali, razen če obstajajo nujni in utemeljeni razlogi za nadaljnjo uporabo teh podatkov ali če je to nujno iz pravnih razlogov.
 • Pritožba
  Če prebivate v EU in želite izraziti pomisleke glede naše uporabe vaših osebnih podatkov (ne da bi to posegalo v katerekoli vaše druge pravice), imate pravico to storiti pri vašem lokalnem organu za varstvo podatkov.

V kolikor posameznik meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, lahko kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.